Katalys - orange-figure-13

‘Een gemeenschap verbindt zich juist door discussies’

Spelende leerlingen en gymmende senioren op dezelfde vloer. Dat gaat straks gebeuren in het nieuwe MFA in Merselo. Het bestaande verenigingsbouw wordt door samenvoeging met een nieuw te bouwen school, een echte Multifunctionele Accommodatie voor het hele dorp.

Een deel van het oude gebouw is gesloopt, de fundamenten en vloeren voor het nieuwe deel zitten erin en de staalbalken worden nu geplaatst. De verbouwing is in volle gang, maar de eerste tegenvaller is ook al een feit. Er is legionella aangetroffen in de oude leidingen. En dat betekent een fikse hap uit de post ‘onvoorzien.’ Maar voorzitter Peter Pubben (66) lijkt er niet van te blikken of blozen. Hij en het bestuur hebben voor hetere vuren gestaan. Al negen jaar werken ze aan het plan dat door nieuwe normen voor onderwijshuisvesting ruim een miljoen duurder werd.

“Sommige verenigingen en dorpsbewoners hadden bedenkingen waarvoor de gemeente en de stuurgroep een oplossing moesten bieden. Ook dat hoort erbij. Het leidt tot veel discussie en ook vertraging. Het gaat om belangrijke zaken voor de gemeenschap. Uiteindelijk hebben we elkaar weten te vinden en dat telt! Als het gebouw er straks staat, zal de positieve impact op de leefbaarheid van het dorp enorm zijn. Ik geloof  dat een gemeenschap zich juist verbindt door dit soort discussies.”

Twintig jaar geleden was Pubben niet zoveel met het dorp en het verenigingsleven bezig. “Ik had mijn handen vol aan mijn baan als interim directeur bij verschillende technische bedrijven ”, blikt Pubben, geboren in het Limburgse Merselo, terug. Zijn onafhankelijke positie maakte hem tot een voorzitterskandidaat voor het bestuur van het toen nog spiksplinternieuwe verenigingsgebouw. “Het was een soort vier onder één kap. Elke grote vereniging had haar eigen voorzieningen: bergingsruimte, douches, keukentje en bar.” De kleinere verenigingen en een BSO maakte gebruik van de ruimten van de grote verenigingen als die vrij waren.

Extra onderhoudskosten

Jarenlang was er geen vuiltje aan de lucht. Het gebouw was zelfvoorzienend en als er al iets gerepareerd moest worden, waren er wel dorpsbewoners die dat konden. “Groot onderhoud kostte niets, het gebouw was nog nieuw. Op een gegeven moment constateerde de gemeente dat er geen eenduidig beleid was op het gebied van de meer dan twintig gemeenschapshuizen. De gemeentelijke ondersteuning voor bouw; onderhoud en exploitatie was voor elk gebouw anders geregeld. Er werd in overleg met de gemeenschapshuizen nieuw beleid ontwikkeld, dat vanaf 2018 ging gelden. Als uitvloeisel daarvan werd de gemeenschap eigenaar van het gebouw. Ons bestuur werd daardoor geconfronteerd met extra onderhoudskosten en erfpacht over de ondergrond. Er moest dus een plan komen om geld te verdienen. Zo’n 17.000 euro per jaar. Veel geld voor een gemeenschap met zo’n driehonderd gezinnen en 1100 inwoners.”

Renovatie

Waar andere dorpen dachten aan horeca als bron van inkomsten, zag Merselo meer in verhuur van de ruimten in het gemeenschapshuis op de tijden dat de verenigingen die niet nodig hebben. “Toen hoorden we dat de dorpsschool zat te denken over renovatie. Als het regende moesten in de school bakjes worden neergezet. De kozijnen waren rot en isolatie ontbrak volledig. De school had moeite om genoeg geld bij elkaar te sprokkelen. Het aantal leerlingen was kleiner dan passend voor het bestaande gebouw en een nieuw gebouw neerzetten zou ook heel duur zijn.”

Plan met voordelen

Al snel kwam het plan om een nieuwe school tegen het verenigingsgebouw aan te bouwen met gemeenschappelijk gebruik van lokalen en voorzieningen. Een plan met veel voordelen. “De lerarenkamer komt in een vergaderruimte die overdag leeg staat; de speelzaal van de school is door de speciale vloer ook geschikt voor de ouderengym. Gemeenschappelijke zonnepanelen en warmtepomp drukken de kosten. De sportverenigingen kunnen nieuwe leden werven door bijvoorbeeld naschoolse activiteiten te organiseren. Er ontstaat ruimte voor nieuwbouw van twintig woningen hartje centrum waar het oude schoolgebouw staat. De grond daar is van de gemeente die er geld aan verdient. Er komen gezinnen in die huizen, met leerlingen voor de nieuwe basisschool en leden voor de sportverenigingen.” Nu eenmaal met de sloop en nieuwbouw is begonnen, gaat het ineens rap: in week 25 van het volgende jaar is de opening. “Er zit meer doorlooptijd in de voorbereiding en alles wat erbij komt kijken dan in de bouw zelf. Met de huidige technieken staat een nieuw gebouw er in no time.”

Rol KNHM Participaties

De lening van KNHM Participaties bedraagt 200.000 euro. Daarnaast heeft Arcadis jurist en KNHM-adviseur Ferdinand Hoogewoud geadviseerd over de pachtovereenkomst tussen stichting en gemeente. Arcadis heeft ook een meerjarenonderhoudsplan gemaakt. KNHM-adviseur Maurice Bergmans gaat verder plaatsnemen in de RvA.