Katalys - orange-figure-13

De Oude Bieb, laveren tussen hoop en vrees

“De stijgende bouwkosten hebben onze toekomstplannen behoorlijk veranderd”, vertelt Monica Helbig, penningmeester van stichting  De Oude Bieb  in de wijk Lewenborg van de stad Groningen. “We waren in nauw overleg met de gemeente Groningen op zoek naar een nieuwe locatie en leken een jaar geleden op weg naar een nieuw pand waarin we al onze activiteiten konden ontplooien, maar toen veranderde de wereld best wel snel en beseften we dat we snel moesten schakelen naar een Plan B of zelfs Plan C.”

Stichting De Oude Bieb wil een ontmoetingsplek voor iedereen zijn, waar bewoners een praatje kunnen maken met andere bezoekers en vrijwilligers, mee kunnen doen aan verschillende activiteiten in De Oude Bieb, of een bezoek aan de kringloopwinkel De Biebshop kunnen brengen. Ongeveer twee jaar geleden is de stichting verhuisd naar de huidige locatie in het Vensterhuis in Lewenborg, waarin tevens andere instellingen zijn gehuisvest. “Al snel werd duidelijk dat wij te weinig ruimte hadden voor onze activiteiten” geeft Monica aan, “en belangrijker nog, hierdoor kunnen wij niet genoeg inkomsten genereren om onafhankelijk te zijn van subsidies.”Samen met de gemeente bekeken ze vervolgens verschillende opties en locaties. “Toen hebben wij ook aan KNHM foundation advies gevraagd om mee te kijken en mee te denken. Ook waren KNHM-adviseurs aanwezig bij overleggen met bijvoorbeeld de gemeente.” Al gauw bleek nieuwbouw de beste optie, vooral omdat bestaande bouw vaak wordt omgevormd tot noodzakelijke woonruimte. “Optimistisch als we zijn, dachten wij voor het einde van 2022 zowel subsidies te kunnen werven als een nieuw pand te realiseren, maar het liep anders. De bouwkosten verdubbelden maar helaas was er niet dubbel zoveel geld beschikbaar. Ook de adviseurs van KNHM foundation gaven aan dat het moeilijk zou worden zoveel geld te werven voor nieuwbouw.”Stichting De Oude Bieb keek vervolgens naar tijdelijke bouw, maar ook dit viel af, voornamelijk vanwege de tijdelijkheid en de hoge bouwkosten. “Gek genoeg onderzoeken we momenteel opnieuw nu de aankoop van het gehele Vensterhuis of het hergebruik van bestaande gebouwen.” KNHM foundation en Arcadis zijn ook hier betrokken bij het adviseren over de aankoopwaarde en begeleiding van een eventuele aankoop in een later stadium.

“Het blijft gewoon ontzettend jammer. Juist doordat wij niet kunnen doorgroeien blijven we te klein, kunnen moeilijk inverdienen en blijven daardoor afhankelijk van de gemeente Groningen. Ik hoop echt dat we snel stappen kunnen maken en samen met de gemeente en KNHM foundation in de nabije toekomst door kunnen groeien.”