Katalys - orange-figure-13

De groeiende rol van gemeenschapskracht in welzijn en zorg

De Coronacrisis maakt zichtbaar hoe groot de waarde is van bewonersinitiatieven op het gebied van ondersteuning aan ouderen en kwetsbaren. In deze workshop bespreken we de mogelijkheden om activiteiten op het terrein van welzijn en zorg te verbreden of verdiepen: Hoe groei je van een wekelijkse koffie-ochtend uit naar gestructureerde dagbesteding met financiering uit de WMO? Hoe krijg je als dorp vat op de manier waarop thuiszorg wordt verleend? Op welke manier kun je een plek bieden voor participatietrajecten? En hoe zet je samenwerking op met zorgverleners ?

Marja Heijnen van De Holm in Den Andel (GR) schetst hoe ze vanuit een leegstaand schoolgebouw in het dorp zijn begonnen met een ‘thuiskamer’, koffietafel en nu een rol als dorpsondersteuner op zich willen nemen. Jan Smelik van Austerlitz Zorgt vertelt hoe ze in zijn dorp Austerlitz samenwerkingsafspraken hebben gemaakt met de thuiszorgorganisatie. En hoe ze een woonzorgcentrum in eigen beheer hebben opgezet.

Vervolgens gaan we in kleine groepen (via break-out sessies) dieper in op de thema’s:  samenwerking met de gemeente, samenwerking met zorgorganisaties, een passende locatie en organisatorische en financiële duurzaamheid.