Katalys - orange-figure-13

De 1,5 meter sessies: álles wat je wilt weten over coronaproof ontmoeten

Hoe zorg je ervoor dat jullie buurthuis, wijkbedrijf of ontmoetingsplek zo ‘coronaproof’ mogelijk open kan en weer gaat draaien? In drie online sessies vertelden verschillende experts alles over de regels, de hygiëne en de inrichting van buurthuizen. De belangrijkste tips, do’s & dont’s uit al deze workshops vind je hier op een rijtje. 

Sessie I: Omgaan met coronaregels

Met experts Hanny Biemolt (Cultuurhuus Braakhekke), Joske Hagelaars (advocaat) en Thijs Elderlink (OVKK).

 • Leidend voor wat wel en niet mag is de noodverordening van de veiligheidsregio waar jouw locatie onder valt. Noodverordeningen kan je vinden op de website van je eigen veiligheidsregio. Dilemma: veel noodverordeningen waren op 29 juni nog niet aangepast op de situatie na 1 juli. De gemeente bepaalt niet wat wel en niet mag, maar bij de gemeente kan je vaak wel terecht voor vragen en zij hebben korte lijnen met de veiligheidsregio.
 • Noodverordeningen schrijven niet voor dat je een protocol moet opstellen. Maar het helpt wel om zaken af te stemmen met jouw veiligheidsregio en gemeente.
 • LSA heeft een opzet voor een protocol voor ontmoetingscentra. Dit vormt een goede basis om het gesprek met jouw veiligheidsregio aan te gaan. Hier vind je ook een ingevuld voorbeeld.
 • Boetes zullen niet meteen gegeven worden. Vaak wordt er eerst een waarschuwing gegeven.
 • Veel buurtcentra geven onderdak aan andere verenigingen met eigen protocollen. Wat als zij zich niet houden aan de regels, ben je dan als overkoepelende organisatie verantwoordelijk? De vereniging die een bijeenkomst organiseert en/of mensen toelaat in de ruimte die ze huren van een buurtcentrum is in principe zelf verantwoordelijk. De vereniging moet ervoor zorgen dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden indien er minder dan 30 mensen aanwezig zijn. Bij meer dan 30 mensen ben je er in een aantal gevallen ook verantwoordelijk voor dat mensen zich eraan houden. Dat hangt van de situatie af en wat er in de noodverordening staat. Verder is een belangrijk uitgangspunt: iedereen is zélf verantwoordelijk voor het zich houden aan de 1,5 meter in publieke ruimtes.
 • Registratie van aantallen mensen onder 30 mensen is niet verplicht. In principe per 1 juli zelfs niet onder de 100 mensen (volgens de website van de rijksoverheid). Maar dit moet nog wel in de verordeningen komen. Over het bewaren van gegevens zijn geen verplichtingen. Medische gegevens (n.a.v. de vraag of mensen klachten hebben/ziek zijn) mogen niet geregistreerd worden.
 • Zorg ervoor dat je een aanspreekpunt in jouw ontmoetingscentrum hebt voor alle vragen m.b.t. corona.
 • Nodig de GGD uit, die kan ook tips geven m.b.t. hygiëne.
 • Sjoelen: bij Cultuurhuus Braakhekke worden de handen voor elke sjoelbeurt gedesinfecteerd.
 • Kaarten: op de site van de bridgebond staat een protocol met een heldere uitleg.
 • Voor kinderen en jongeren tot 18 gelden soepelere regels. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook op de kinderopvang en het basisonderwijs. Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Wel tot volwassenen.

Sessie II: Hygiëne voor ontmoetingsruimtes met horeca in tijden van Corona

Met expert Hans Dashorst, restaurantcoach.

 • Het succes van handhaving wordt bepaald door duidelijkheid en toonzetting. Zorg dat je mensen op de juiste manier aanspreekt; op een wijze waarbij je geen agressie oproept zodat de situatie snel escaleert of vervelend wordt.
 • Hans geeft aan dat communicatie hierin erg belangrijk is, dus niet alleen bij de ingang maar ook bij de bar en bij het toilet.
 • In dit kader is een cursus sociale hygiëne of een cursus klachtenbehandeling en/of gastvrij gedrag best zinvol. Deze cursussen zijn niet alleen waardevol voor professionals maar ook voor vrijwilligers.
 • Gastvrij handelen is denken in oplossingen!
 • Met goede zeepmiddelen die je normaal gebruikt, kun je vaatwerk voldoende schoon maken. Alleen spoelen met water aan de bar is onvoldoende.
 • Het aantal contactmomenten moet je zoveel mogelijk beperken. Dus bijvoorbeeld mensen hun kopje zelf laten pakken, maar de koffie laten inschenken. Als dat niet kan, werk dan met goed schoongemaakte glazen én handen.
 • Als je handschoentjes gebruikt, wissel deze dan na elke handeling om voor nieuwe.
 • Toiletten zijn klein en vaak alleen bereikbaar door een smal gangetje. Hans heeft een mooie oplossing op Terschelling gezien: een stoplicht bij het halletje. Zodat je weet wanner het toilet bezet is voordat je het gangetje in loopt.
 • Ook hier is communicatie belangrijk: zorg ervoor dat mensen voor en na het toiletbezoek hun handen wassen en desinfecteren. En zorg ervoor dat je laat zien dat je regelmatig schoonmaakt. Gebruik ook zoveel mogelijk papieren handdoekjes.
 • Gebruik liever geen ventilators binnen (deze verspreiden de lucht), maar ventileer wel: zet de ramen open.
 • In het geval van kleine keukens is er een probleem: ook daar moet je 1,5 meter afstand houden en dat lukt dan gewoonweg niet. Een oplossing kan zijn om thuis te koken en het mee te nemen, of om een echtpaar/stel in de keuken te zetten: want dan geldt de 1,5 meter regel niet.
 • Voor het moment van bedienen geldt de 1,5 meter regel niet omdat dit een kort moment is.

Sessie III: Inrichting van ontmoetingsruimtes

Met expert Pros ten Hove, architect bij Arcadis.

 • Als het kan, zorg dan voor zoveel mogelijk ‘netto ruimte’. Dus zet tafels op zo’n manier neer dat je voldoende ruimte hebt voor mensen om in of uit te lopen. En zijn er haakse hoeken in de looproute, let dan op: want mensen snijden graag af. Zet dan bijvoorbeeld een plantenbak in de hoek, zodat dit niet kan.
 • Indien mogelijk, kun je misschien gebruik maken van bestaande elementen waar je natuurlijk aanvoelende paden van kunt maken.
 • Probeer te voorkomen dat je bezoekers een overkill aan informatie geeft of dat de looppaden onlogisch zijn. Geef mensen vooral overzicht: werk bijvoorbeeld met eenvoudige ‘verkeersborden’ of duidelijke pijlen.
 • Schuif tafels aan elkaar, zodat je een grotere plek creëert waarbij je automatisch afstand kunt houden.
 • Door het gebruik van vloerkleden kun je ook afstand markeren. Dat maakt het toch wat gezelliger!
 • Als je binnen geen ruimte hebt, kijk dan naar de mogelijkheden buiten. Een brede stoep, parkeerplaats, terrasje of een park: daar kun je vaak letterlijk heel veel kanten mee op.
 • Gebruik bloembakken of platenbakken als sfeermaker en afstandhouder. Je kunt ook denken aan etalagepoppen of andere gekke kunstwerken (die eventueel in elkaar geknutseld kunnen worden door jonge bezoekers). Dat is leuker dan rood-wit lint.

Deze drie online sessies zijn een vervolg op de bijeenkomst naar aanleiding van vragen over hoe je een buurthuis coronaproof kunt openen in deze tijd. We danken alle deelnemers en experts voor het bijwonen van de sessies! Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met ons op.