Foto van Marije van den Berg naast de tekst: Terugblik inspiratiemiddag Ruim baan voor Geitenpaadjes Zuid-Holland

De inspiratiemiddag in Den Haag vond plaats op donderdag 26 oktober 2023. Een terugblik hiervan ziet u op deze pagina. Ook vroegen we Motivaction ter gelegenheid van ons 135-jarig bestaan om te onderzoeken hoeveel mensen zich inzetten voor hun eigen leefomgeving, wat ze doen, met wie, waarom, hoeveel tijd ze hieraan spenderen en welke obstakels ze tegen komen. De uitkomsten laten zien dat er van een niche geen sprake is. Het onderzoek is ook specifiek voor de provincie Zuid-Holland inzichtelijk gemaakt. Bekijk het hieronder.

Provinciehuis Zuid-Holland

Katalys - Katalys-Zuid-Holland-inspiratiemiddag-Provinciehuis

Prachtige locatie in Den Haag.

Spreker Marije van den Berg

Katalys - Katalys-Zuid-Holland-inspiratiemiddag-Marije-van-den-Berg-1

“Samenwerkingsvormen gaan van stakeholders (eigen belang) maar shareholders (gezamenlijk doel).”

Samen slimme routes vormen voor struikelblokken

Katalys - Katalys-Zuid-Holland-inspiratiemiddag-Groepsgesprekken

Jitske Tiemersma:

Katalys - Katalys-Zuid-Holland-inspiratiemiddag-Jitske-Tiemersma-1

“We inspireren elkaar niet alleen maar motiveren elkaar ook om samen te verantwoordelijkheid te dragen voor een grotere gemeenschapskracht.”

Een zaal vol gepassioneerde professionals

Katalys - Katalys-Zuid-Holland-inspiratiemiddag-Publiek

Motivaction: 4,2 Nederlanders zetten zich in voor een betere buurt, waarvan ruim 837 duizend volwassenen in Zuid-Holland

Gedeputeerde Mariëtte van Leeuwen

Katalys - Katalys-Zuid-Holland-inspiratiemiddag-Mariette-van-Leeuwen-2

Naborrel met potentieel nieuwe samenwerkingen

Katalys - Katalys-Zuid-Holland-inspiratiemiddag-Naborrel

Gouden tips

“Wederzijdse communicatie leidt tot een vruchtbare uitkomst.”

“Begin met ont-moeten, het gesprek aangaan zonder dat er iets moet. Daardoor gaat het borrelen en bruisen om nieuwe oplossingen te vinden en blijf je niet vastzitten in het systeem.”

“Houd regelmatig een pilot tijdens het opstellen van het beleid om de resultaten hierin te verwerken. Zo voorkom je zo veel mogelijk dat het beleid wordt ingehaald door de praktijk.”

“Er zijn altijd regels waardoor iets niet kan en regels waardoor iets wel kan.”