Katalys - Terugblik-inspiratiemiddag-Zeeland-2

De inspiratiemiddag in Middelburg vond plaats op donderdag 23 november 2023. Ook vroegen we Motivaction ter gelegenheid van ons 135-jarig bestaan om te onderzoeken hoeveel mensen zich inzetten voor hun eigen leefomgeving, wat ze doen, met wie, waarom, hoeveel tijd ze hieraan spenderen en welke obstakels ze tegen komen. De uitkomsten laten zien dat er van een niche geen sprake is. Het onderzoek is ook specifiek voor de provincie Zeeland inzichtelijk gemaakt. Bekijk het hieronder.

Ontvangst in Provinciehuis Zeeland

Katalys - Katalys-Zeeland-Inspiratiemiddag-Provinciehuis

Gedeputeerde Arno Vael

Katalys - Katalys-Zeeland-Inspiratiemiddag-Gedeputeerde-Arno-Vael-2

“Ik wil heel veel wijkbezoeken doen. Dan merk je dat je toegankelijker wordt. Ik ben wel gedeputeerde geworden maar ik neem de telefoon wel gewoon nog op wanneer mensen mij bellen. Ik ben gewoon nog Arno. Ik ben zelf in deze positie gekomen want ik wil aan de gang, heb bepaalde ideeën en wil dat verder uitdragen. … Het taalgebruik is ook belangrijk om het toegankelijker te maken. Ik wil de verbinding hebben hebben met Zeeland. Met de achterban en de inwoners.”

Slimme geitenpaadjes delen

Katalys - Katalys-Zeeland-Inspiratiemiddag-Tafelgesprekken-1
Katalys - Katalys-Zeeland-Inspiratiemiddag-Mentimeter-publiek

Jitske Tiemersma

Katalys - Katalys-Zeeland-Inspiratiemiddag-Jitske-Tiemersma

“Dat participatienetwerk is heel goed dat jullie dat hier doen. Zeeland moet toch een extra stapje doen om sommige mensen in beweging te krijgen. Het is ook hier hard nodig.”

Interactie met het publiek

Katalys - Katalys-Zeeland-Inspiratiemiddag-Publiek-3
Katalys - Katalys-Zeeland-Inspiratiemiddag-Publiek-5

Motivaction: ruim 94 duizend volwassenen in Zeeland zetten zich actief in voor betere buurt

Spreker Marije van den Berg

Katalys - Katalys-Zeeland-Inspiratiemiddag-Marije-van-den-Berg-1

“Alles is er al. In ieder geval in onze gemeenschappen. We moeten het op een betere manier gaan benutten en dat noem ik instappen. Laten we in al onze ambitie niet vergeten dat iedereen hard bezig is om het goed te doen. En als het eens anders uitpakt, dat we elkaar dan met compassie en mildheid tegemoet kunnen komen.”

Zoë Pakataridis van Participatienetwerk Zeeland

Katalys - Katalys-Zeeland-Inspiratiemiddag-Participatienetwerk-Zeeland-Zoe-Parakatidis-1

“Die continue uitwisseling met elkaar is zo belangrijk. Daar zijn wij ook voor. Ter aanvulling van alles wat er bestaat om het laagdrempeliger en makkelijker te maken (voor initiatiefnemers).”

Naborrel om inspiratie te delen

Katalys - Katalys-Zeeland-Inspiratiemiddag-Naborrel-1

Gouden tips

“Er zit bij gemeentes soms een schaamte dat ze niet een oplossing kunnen bieden en dat je er onderling niet uitkomt. Dan kun je ook vragen hoe we dat wel kunnen in plaats van te accepteren dat je geweigerd wordt om mee in gesprek te gaan.”

“Spreek mensen in de wijk om tot een heldere taal te komen. Zo maak je de vertaalslag van abstractie naar de taal van de wijk, van de mensen om wie het draait.”

“De aanvraagprocedure is het struikelblok, dat is best ingewikkeld. Maak dit eenvoudiger en schakel zo nodig hulp in om het samen aan te pakken.”

“Je moet vrienden maken voor je vrienden nodig hebt. Geef eerst aandacht aan de relatie. Begin met elkaar te leren kennen, bijvoorbeeld met wijkcoördinatoren. Dan kun je later elkaar helpen in plaats van dat je bij het eerste contact iemand vraagt om mee te denken.”