Katalys - Terugblik-inspiratiemiddag-Overijssel

De inspiratiemiddag in Zwolle vond plaats op woensdag 15 november 2023. Een terugblik hiervan ziet u op deze pagina. Ook vroegen we Motivaction ter gelegenheid van ons 135-jarig bestaan om te onderzoeken hoeveel mensen zich inzetten voor hun eigen leefomgeving, wat ze doen, met wie, waarom, hoeveel tijd ze hieraan spenderen en welke obstakels ze tegen komen. De uitkomsten laten zien dat er van een niche geen sprake is. Het onderzoek is ook specifiek voor de provincie Overijssel inzichtelijk gemaakt. Bekijk het hieronder.

Provinciehuis Overijssel

Katalys - Katalys-Zwolle-Inspiratiemiddag-Provinciehuis

Spreker Boukje Keijzer

Katalys - Katalys-Zwolle-Inspiratiemiddag-Boukje-Keijzer-1

“Stap af van ‘Het kan niet vanwege de regels die er zijn.’ Durf een precedent te scheppen en onderbouw waarom het beter is. Gaat er wezenlijk iets verloren als de termijn oprekt? Waarschijnlijk niet. Het gaat om relaties aangaan en iets meer durven..”

Met tafelgesprekken zorgen voor krachtige dorpen en buurten

Katalys - Katalys-Zwolle-Inspiratiemiddag-Tafelgesprekken-2

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher

Katalys - Katalys-Zwolle-Inspiratiemiddag-gedeputeerde-Gert-Harm-ten-Bolscher-2

“Je ziet hierin de werkelijkheid van hoeveel betrokkenheid er met elkaar is, dat we zoveel voor elkaar over hebben. Hartverwarmend om deze cijfers [Motivaction onderzoek naar hoe mensen zich vrijwillig inzetten voor hun eigen leefomgeving] te zien en dat het leeft. Hoe gaan we inwoners, ondernemers en andere bewoners betrekken? Om van onderaf ideeën aan te dragen en met oplossingen te komen. Daar moet het vandaan komen. Dat zijn ideeën met draagvlak.”

De ruimte gevuld met initiatiefnemers en mensen met hart voor de bewoners

Katalys - Katalys-Zwolle-Inspiratiemiddag-Publiek-5

Motivaction: ruim 304 duizend volwassenen in Zuid-Holland zetten zich actief in voor betere buurt

Katalys - Katalys-Zwolle-Inspiratiemiddag-Pauze

In gesprek met Jos van Nuenen en Harm Albert Zanting

“Alles wat je hier hoort, hoor je in de praktijk ook. … De angst voor precedenten is herkenbaar en een gruwelijke blokkade, maar eigenlijk bestaan die bijna niet. Echt eigenaarschap bij bewoners geeft waarde binnen de maatschappij, niet alleen mentaal maar ook fysiek zoals de grond of het gebouw.”

Jitske Tiemersma:

Katalys - Katalys-Zwolle-Inspiratiemiddag-Publiek-1

“Overijsselse initiatieven, de gedeputeerde en de aanwezigen vandaag realiseren zich heel goed dat andere dingen veel makkelijker worden opgelost als je begint met bewoners en leefbaarheid en daar ruimte aan geeft. Je start bij wat de mensen het meest belangrijk vinden.”

Gouden tips

“Denk bij een bewonersinitiatief goed na over wie de echte belanghebbenden zijn. Zoek ze op en ga het gesprek aan om weerstand uit de directe omgeving zo veel mogelijk op te vangen.”

“Ga met organisaties bij elkaar zitten en zorg ervoor dat iedereen snapt waar het over gaat in jip-en-janneke taal. Doe niet alsof je weet wat er wordt bedoeld en dat je het snapt als dat niet zo is maar ga verder in gesprek. Check of je het het over hetzelfde hebt.”

“Vaak zie je elkaar als tegenstanders, maar je kunt ook samenwerken en de polarisatie opheffen om initiatieven te helpen in plaats van dat er een muur tussen zit. Overleg tussen mensen die iets gratis doen voor wijken. Zo kun je een initiatiefnemer naar de juiste persoon doorverwijzen voor specifieke ondersteuning.”

“We moeten veel meer doen in kleine stapjes en durven in plaats van het leven als een linaal te zien.”