Katalys - Terugblik-inspiratiemiddag-Noord-Holland-2

De inspiratiemiddag in Haarlem vond plaats op donderdag 7 december 2023. Een terugblik hiervan ziet u op deze pagina. Ook vroegen we Motivaction ter gelegenheid van ons 135-jarig bestaan om te onderzoeken hoeveel mensen zich inzetten voor hun eigen leefomgeving, wat ze doen, met wie, waarom, hoeveel tijd ze hieraan spenderen en welke obstakels ze tegen komen. De uitkomsten laten zien dat er van een niche geen sprake is. Het onderzoek is ook specifiek voor de provincie Noord-Holland inzichtelijk gemaakt. Bekijk het hieronder.

Provinciehuis Noord-Holland

Katalys - Katalys-Noord-Holland-Inspiratiemiddag-Provinciehuis

Spreker Floor Milikowski

Katalys - Katalys-Noord-Holland-Inspiratiemiddag-Floor-Milikowski-1

“Zoek elkaar op. Gemeentes en ambtenaren zijn best sterk. Vanwege de kloof tussen gemeente en burgers kan het best hard botsen. Mensen bij de overheid zien ook wat er nodig is. Zij willen wel maar het is best spannend om je positie los te laten. Zoek de gemeenschappelijke belangen op. Vertrouw erop dat burgers ook veel snappen en inzichten hebben waar je veel aan kan hebben. Zij zijn namelijk een enorme bron van kennis en inspiratie.”

Handige tips voor struikelblokken

Katalys - Katalys-Noord-Holland-Inspiratiemiddag-Tafelgesprekken-5
Katalys - Katalys-Noord-Holland-Inspiratiemiddag-Tafelgesprekken-3

Naborrel met gelijkgestemden

Katalys - Katalys-Noord-Holland-Inspiratiemiddag-Naborrel-2
Katalys - Katalys-Noord-Holland-Inspiratiemiddag-Naborrel-1

Een zaal vol interactie

Katalys - Katalys-Noord-Holland-Inspiratiemiddag-Tafelgesprekken-1
Katalys - Katalys-Noord-Holland-Inspiratiemiddag-Publiek-1

Motivaction: 4,2 Nederlanders zetten zich in voor een betere buurt, waarvan ruim 661 duizend volwassenen in Noord-Holland

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk

Katalys - Katalys-Noord-Holland-Inspiratiemiddag-Commissaris-van-de-Koning-Arthur-van-Dijk-2-2

“Ga uit van wat je hebt. Er gebeurt veel meer dan je in eerste instantie denkt. Kijk wat je hebt in de gemeente en ga op zoek naar wat de toegevoegde waarde kan zijn. Kijk wat je kunt verbeteren en wat je bij de buren kunt halen en misschien niet zelf hoeft te doen. … Ik wil jullie feliciteren met zo’n jubileum van 135 jaar en met deze groep vrijwilligers. Een hele mooie opstap om ook in 2024 initiatieven te ondersteunen. Voorzieningen in de kleinere kernen zijn belangrijk. Ook is het belangrijk om een beleid te maken zodat de puzzelstukjes van de gemeenten in elkaar passen.”

Katalys directeur Jitske Tiemersma

Katalys - Katalys-Noord-Holland-Inspiratiemiddag-Jitske-Tiemersma

“Alles wat nodig is, is er vaak al. Neem de tijd om samen te werken. Soms sta je tegenover elkaar, maar je zult zien dat je samen heel veel kunt bereiken.”

Katalys - Katalys-Noord-Holland-Inspiratiemiddag-Tafelgesprekken-4

Gouden tips

“Zet een enquête uit in de buurt. Hierdoor kregen wij bevestiging op ons plan en zagen we in dat het haalbaar moest zijn. We kregen het in combinatie met de lening van Katalys voor elkaar met obligaties, giften en geld vanuit de buurt. Je merkt dan dat mensen zich extra betrokken voelen.”

“Als bewoners bespreken we wat van waarde is in de wijk. We bouwen verder vanuit kracht in plaats van onmogelijkheden.”

“Ik merkte dat we veel vastlopen in geld denken, architectuur denken etc. Daarom zijn we gestart om bottom-up te gaan werken. Er loopt nu een pilot waarbij bewoners veel meer te zeggen hebben over hun eigen wijk.”

“Mensen in de wijk willen gezichten zien. Waardeer wijkprofessionals op hun waarde. Ze kunnen dragen niet alleen uit wat je als organisatie voor ogen hebt maar brengen ook naar binnen wat ze van buiten horen.”