Katalys - Terugblik-inspiratiemiddag-Limburg

De inspiratiemiddag in Roermond vond plaats op woensdag 1 november 2023. Een terugblik hiervan ziet u op deze pagina. Ook vroegen we Motivaction ter gelegenheid van ons 135-jarig bestaan om te onderzoeken hoeveel mensen zich inzetten voor hun eigen leefomgeving, wat ze doen, met wie, waarom, hoeveel tijd ze hieraan spenderen en welke obstakels ze tegen komen. De uitkomsten laten zien dat er van een niche geen sprake is. Het onderzoek is ook specifiek voor de provincie Limburg inzichtelijk gemaakt. Bekijk het hieronder.

Wijkaccommodatie De Donderie

Katalys - Katalys-Limburg-Inspiratiemiddag-Wijkaccommodatie-de-Donderie

Een warm onthaal in de wijk Donderberg.

Een goedgevulde zaal

Katalys - Katalys-Limburg-Inspiratiemiddag-Publiek-2

Motivaction: ruim 264 duizend volwassenen in Limburg zetten zich actief in voor een betere buurt

Spil in de Wijk:

“Een mooie, enthousiaste opkomst. Hier word ik blij van.”

Limburgse vlaai

Katalys - Katalys-Limburg-Inspiratiemiddag-Limburgse-vlaai

Directeur Jitske Tiemersma:

Katalys - Katalys-Limburg-Inspiratiemiddag-Jitske-Tiemersma

“Wat een energie en kracht bij bewoners, wijkwerkers, bestuurders en beleidsmakers in Limburg. Het blijft een uitdaging om met elkaar echt die gemeenschappen centraal te stellen. Dat is hard werken, dat is zwoegen en samen blijven leren. Elkaar vasthouden en doorgaan.”

Spreker Marije van den Berg

Katalys - Katalys-Limburg-Inspiratiemiddag-Marije-van-de-Berg

“Met beleid ben je de overheid aan het besturen en niet de gemeenschap. Je bent gewoon van de gemeente en niet van de gemeenschap. Mensen regelen het zelf. Je stelt regels op voor de professionals.”

Vereniging Kleine Kernen Limburg:

“Ik word blij van het enthousiasme en de trots die iedereen uitstraalt. Door ons samen kwetsbaar op te stellen en in gesprek te gaan met elkaar komen we al heel heel ver.”

Burgemeester Yolanda Hoogtanders:

Katalys - Katalys-Limburg-Inspiratiemiddag-Yolanda-Hoogtanders

“Eigenlijk is het heel gek dat we dit gesprek aan het voeren zijn voor beleid. Laten we nou gewoon beginnen met wat er in de uitvoering nodig is. Het gaat juist om de bewoners en wat die met elkaar op willen zetten. Als overheid faciliteren wij daarin en moeten we aansluiten op de behoefte van bewoners. Dit doe je door naar buiten te gaan, het dorp en de stad in te gaan.”

Slimme routes voor struikelblokken

Katalys - Katalys-Limburg-Inspiratiemiddag-Gesprekssessie

Gezellige naborrel

Katalys - Katalys-Limburg-Inspiratiemiddag-Naborrel

Gouden tips

“Gebruik een wijkbudget, werk samen met opbouwerkers. Zet expertisen van welzijnsorganisaties en gemeenten in.”

“Het is belangrijk om te weten wat het gevoel is in de wijk. Beleef de hele wijk door ook in gesprek te gaan met mensen die niet de enquêtes invullen en die niet als eerste op activiteiten afkomen.”

“Praat met de mensen en heb vertrouwen in de gemeenschap. Bijvoorbeeld door kleine subsidies te geven zonder verantwoordingsverplichting.”

“Je kunt met elkaar de expertise delen, want een initiatief alleen kent niet altijd de juiste weg. Samen kunnen we het initiatief dienen.”