Katalys - Terugblik-inspiratiemiddag-Groningen-2

De inspiratiemiddag in Groningen vond plaats op donderdag 30 november 2023. Ook vroegen we Motivaction ter gelegenheid van ons 135-jarig bestaan om te onderzoeken hoeveel mensen zich inzetten voor hun eigen leefomgeving, wat ze doen, met wie, waarom, hoeveel tijd ze hieraan spenderen en welke obstakels ze tegen komen. De uitkomsten laten zien dat er van een niche geen sprake is. Het onderzoek is ook specifiek voor de provincie Groningen inzichtelijk gemaakt. Bekijk het hieronder.

Ontvangst in het Provinciehuis

Katalys - 2023-provinciale-bijeenkomst-Groningen1

Gedeputeerde
Tjeerd Van Dekken

Katalys - 2023-provinciale-bijeenkomst-groningen91

“Ik ben hier maar 8 jaar. Maar de keuzes die ik maak, moeten voor de lange termijn en voor de toekomst zijn. De maatschappelijke werkelijkheid loopt 2 tot 3 jaar vooruit op politiek en beleid en dat is best een lange tijd. Geïnstitutionaliseerd denken is daarom per definitie remmend. We hebben minder vanuit het systeem te werken, en meer vanuit het hart. ”

Oplossingen aan tafel

Katalys - 2023-provinciale-bijeenkomst-groningen5
Katalys - 2023-provinciale-bijeenkomst-groningen6

Jitske Tiemersma

Katalys - 2023-provinciale-bijeenkomst-groningen2

“Blijf vragen om gehoord te worden. En als je je niet gehoord voelt, blijf ook dat aangeven”

Gemeente Eemsdelta traint haar medewerkers in de interactie met bewoners: “Participeren kan je leren”

“Sluit. Aan. Bij. Wat. Er. Is.
Het plan van het UMCG om vanuit grootschalige basis ‘alle dorpen en wijken in te gaan’ voor zorgverlening, gaat geheel voorbij aan alles wat in die dorpen en wijken al aanwezig is op dit moment. De deskundigheid en kennis daar ís al groot. Dit mag niet opzij gedrukt worden door een projectmodel gestoeld op (de illusie van) beheersbaarheid. Ook niet door bewoners ‘te betrekken’. Je zou vanuit hen moeten starten en hun werkwijze volgen.”

“We hoeven niet terug te vallen op (schaven aan) de uitvoering van de regels, als we mandaat hebben om te doen wat nodig is.”

In gesprek met elkaar

Katalys - 2023-provinciale-bijeenkomst-groningen4
Katalys - 2023-provinciale-bijeenkomst-groningen12

Motivaction: ruim 140 duizend volwassenen in Groningen zetten zich actief in voor betere buurt

Spreker Floor Milikowski

Katalys - 2023-provinciale-bijeenkomst-groningen11

“We maken stappen naar een nieuwe wereld. Lange tijd was grootschaligheid, stuurbaarheid en top down planning de norm. Denk aan Schiphol, Bijlmer, Tata, de vinexwijk. Stelde je daar 20 jaar geleden vragen bij, dan werden die niet gehoord. Maar tegenwoordig zoeken ook overheden al naar manieren om juist bij lokale initiatieven aan te sluiten. De hegemonie van de overall sturing van bovenaf is voorbij.”

Gouden tips

Katalys - 2023-provinciale-bijeenkomst-groningen9

“In Enschede drukt de gemeente als leningverstrekker óók de ingezette vrijwilligersuren uit in geld, waarmee kan worden afgelost. Een wezenlijk ander vertrekpunt dan dat je moet aantonen dat je de lening kunt terugbetalen met een model waarmee je moet inverdienen”

“Er zijn honderden bewonersinitiatieven en die worden door onze overheid allemaal als individueel project benaderd. Het is de hoogste tijd dat de overheid structureel en in samenhang antwoord biedt op burgerinitiatief. Niet ‘toelaten’ als ‘uitzondering’ maar erkennen als de systemische veranderkracht die onze maatschappij nodig heeft – en die de overheid niet kan bieden noch reguleren.”