Katalys - orange-figure-13

Werkplaats: bouwen aan de gemeenschap

Ons magazine Werkplaats zit in een nieuw jasje. Soms is het nou eenmaal tijd voor verandering, voor iets nieuws, voor een opfrisser. Deze frisse en positieve blik zie je dan ook terug in de inhoud: Focus on strong, not on wrong! Samen met partner mijnbuurtje.nl verkennen we in deze editie de wereld van ABCD, van de waarderende wijkontwikkeling.

Als we kijken naar onze samenleving, zien we dat die steeds meer verandert in een netwerksamenleving. Een moderne manier van samenleven met een infrastructuur van sociale en media-netwerken, zoals internet, die deze samenleving op alle niveaus organiseert. Dit betekent dat de kennis en expertise niet meer exclusief bij instanties als de overheid en de professionals liggen, maar breed verspreid zijn over de hele maatschappij. Dat verandert de rol en de taken van de overheid: ze moeten meer samenwerken met burgers en burgerinitiatieven die de lokale samenleving vooruit willen helpen. Maar die veranderende rol vraagt net zoveel van inwoners. Want, wat willen we zelf organiseren? En hoe doen we dat dan?Een van de antwoorden is via de Asset Based Community Development (ABCD)-aanpak. De basis van duurzame community building is uitgaan van wat mensen wél kunnen: Focus on strong, not on wrong. Samen maak je zichtbaar wat er in de buurt aanwezig is: verborgen krachten, talenten, kennis en bronnen. Zo wordt er van binnenuit gewerkt aan een in economisch, cultureel en sociaal opzicht leefbare buurt. Er zijn geen regels, geen stappen en geen foute keuzes. Iedereen mag meedoen en bij voorkeur maken we er een feestje van.In deze Werkplaats verkennen we die wereld van ABCD, van de waarderende wijkontwikkeling. We spreken met inwoners die die verbinding in hun buurt hebben gemaakt. Wijken die zijn opgebloeid door uit te gaan van eigen kracht. Buurtverbinders die helpen alle mooie dingen zichtbaar te maken in de buurt. Professionals die op hun eigen manier vorm geven aan die waarderende wijkontwikkeling. Zoals de partner van deze Werkplaats, mijnbuurtje.nl, die gemeenten in de samenwerking met inwoners begeleidt. Want een waarderende wijkontwikkeling vergt nogal wat omdenken, vooral binnen het vaak strakkere stramien van de overheid. In deze Werkplaats ook een gemeente die durft om te denken, die de regie bij de bewoners laat als het gaat om hun eigen wijk.[mk_padding_divider]Zoals ik al zei, Werkplaats zit dan wel in een nieuw jasje maar heeft dezelfde vertrouwde inhoud: kennis, inspiratie, tips en mooie verhalen voor actieve,  ondernemende mensen. Want voor KNHM blijft dat vooral van belang. Actieve burgers op weg helpen hun ideeën en dromen voor hun omgeving waar te maken. Op eigen kracht, uit eigen initiatief. Er zit namelijk zoveel potentie en kwaliteit in mensen, buurten en gemeenschappen zelf.

Focus on strong, not on wrong!

Annemarie Jorritsma

Voorzitter KNHM foundation