Katalys - orange-figure-13

Bomen gered in Dongen

Even leek het erop dat in het hart van het Noord-Brabantse Dongen 64 bomen gekapt moesten worden. Op initiatief van de Stichting Parkplezier is er een second opinion uitgevoerd door KNHM foundation. Het resultaat? Er zijn maar 18 bomen gekapt én 25 herplant. Per saldo dus zelfs meer groen!

Het park Vredenoord ligt midden in het dorp en bestaat uit de samengevoegde tuinen van villa Vredenoord en het voormalig hotel Musis Sacrum. De geschiedenis van het park is terug te voeren naar het einde van de negentiende eeuw. In het park vind je meer dan 25 verschillende boomsoorten. Omdat er in de directe omgeving van het park diverse straten zijn heringericht tot woon-winkelgebied, wordt het park ook (in fases) opnieuw ingericht.Toen de gemeente echter van plan was om, op advies van een externe partij, ruim zestig bomen te kappen in het groene hart van het dorp kwam de Stichting Parkplezier in actie, namens de bewoners. Omdat het ze ontbrak aan de deskundigheid op dit gebied, riepen zij de hulp in van KNHM foundation. Het doel: een onafhankelijke blik op de kwaliteit van de bomen in het parkgebied.

Nieuw bomenbeheerplan

Het uitgangspunt van zowel de gemeente als Stichting Parkplezier was dat het bomenbestand toekomstbestendig werd gemaakt, waarbij de huidige sfeer en beleving van het park behouden zouden blijven. Omdat sommige bomen elkaar beconcurreren en elkaars ontwikkeling in de weg staan, was het niet te voorkomen dat er wel wat gekapt moest worden. Beide onderzoeksrapporten zijn uiteindelijk de basis geworden van het nieuwe bomenbeheerplan. Het resultaat is dat er veel minder bomen gekapt worden dan oorspronkelijk het plan was. Ondertussen vormt het park, samen met het Wilhelminaplein, steeds meer de ‘groene long’ in het centrum. Het hout van de gekapte bomen is gebruikt voor de realisering van een natuurlijke speeltuin op het plein. Er zijn nieuwe parkeerterreinen ingericht en de padenstructuur in het hele gebied wordt nog aangepast.

Parkpodium

En afgelopen lente is het Parkpodium geopend: een plek waar jong en oud uit heel de omgeving terecht kan om optredens te geven of juist te genieten van wat er op het podium gebeurt.

Een park om tot rust te komen, te ontspannen, leuke activiteiten te ondernemen of gewoon te genieten van al het groen om je heen. De bewoners van Dongen zijn er maar wat blij mee!