Katalys - orange-figure-13

Blog: Een trend om in de gaten te houden

Blog Annemarie Jorritsma 
Voorzitter KNHM foundation

De start van het project ‘Het 8ste werk’ in Kampen

Bewonersinitiatieven werken aan buurten waarin iedereen kan meedoen. Daarom denk ik ook dat zij kunnen helpen bij de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Mensen die langdurig werkloos zijn, ziek zijn geweest of door andere situaties even een stap op de plaats moesten maken, willen vaak graag weer aan de slag. Dan kan vrijwilligerswerk een mooie opstap zijn naar betaald werk. Zoals bij het initiatief van Gea Overweg en Jaap Boersma in Kampen, waarin zij een plek voor buurtgenoten creëren om te zijn, te werken en te wonen. Of het project GroeiTuin013 uit Tilburg, waar een collectieve tuin vrijwilligers, dagbesteders en buurtbewoners samenbrengt. Het zijn maar een paar voorbeelden van actieve burgers die ervoor zorgen dat buurtgenoten hun sociale netwerk kunnen uitbreiden en hun kansen op werk en inkomen kunnen vergroten.

Het lijkt me een interessante trend om in de gaten te houden voor gemeenten en andere instanties en om dergelijke wijkbedrijven, sociale coöperaties de ruimte te geven hierin te experimenteren. In ons jaarbericht vertellen we nog veel meer van dit soort verhalen over mensen die hun leefomgeving socialer en mooier willen maken én actief aan de slag gaan met die droom.

We doen het samen! Festival

Ik blijf het dan ook uitermate inspirerend vinden hoeveel bijzonder gedreven vrijwilligers ons land kent. Daarom kijk ik uit naar het We doen het samen! Festival op zaterdag 25 juni. Op die dag komen honderden initiatiefnemers uit het hele land naar de Prodentfabriek in Amersfoort om kennis en inspiratie op te doen. Net zo belangrijk is het om te netwerken, elkaar te ontmoeten en nieuwe contacten te leggen. Want het starten van een burgerinitiatief of het verder uitbouwen daarvan vraagt om goede voorbeelden en goede tips van anderen die je voor zijn gegaan.

Zelf mag ik op die dag bekendmaken welk buurtinitiatief het beste van Nederland is, tijdens de finale van Kern met Pit. Het zal spannend worden, maar ook weer genieten van het enthousiasme en de bevlogenheid van al die mensen die het afgelopen jaar hun dromen hebben waargemaakt. Zaterdag 25 juni dus: een dag waarin genoeg ideeën ontspruiten om het verschil te maken in al die steden, dorpen, wijken en buurten. Ik zie u er graag! Kom je ook naar het We doen het samen! Festival? 

Annemarie Jorritsma

Voorzitter KNHM foundation