Katalys - orange-figure-13

Blog: Een nieuwe wet bestuur & toezicht

Per 1 juli 2021 wordt een nieuwe wet van kracht: de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Waar bestuur en toezicht voor verenigingen, stichtingen en coöperaties eerder niet per wet geregeld waren, wordt dat nu wel gedaan. Zo wordt bijvoorbeeld een Raad van Toezicht bij een stichting nu voor de wet gelijk aan een Raad van Commissarissen bij een B.V. of N.V. Veel bewonersinitiatieven hebben de vorm van stichting of vereniging. Is het nu nodig statuten aan te passen? En wat betekent de nieuwe wet bijvoorbeeld voor aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders?

En nu we het over het thema hebben; wat is eigenlijk het verschil tussen Bestuur, Raad van Advies en Raad van Toezicht? Waarom zou je een Raad van Advies of Raad van Toezicht willen oprichten? Wie vraag je daar voor en hoe zorg je dat de samenwerking tussen bestuur en de raad goed verloopt? En wat zijn eigenlijk ieders taken en verantwoordelijkheden? Waar zeg je ja tegen als je een bestuursfunctie of Raad van Advies of Raad van Toezicht functie accepteert?Tijdens de workshop Bestuur & Toezicht doken we samen met onze partner Dirkzwager en twee adviseurs van KNHM foundation, Victor Schaafsma en Piet de Noord, in de materie. Victor en Piet hebben zijn allebei actief in een Raad van Toezicht van een bewonersbedrijf en deelden tijdens de workshop hun ervaringen over hoe te komen tot een goed bestuur, een goede Raad van Toezicht en een effectieve samenwerking. Rosanne Kuiper, advocaat bij Dirkzwager nam ons mee in de hoofdpunten van de nieuwe wet, zoals de mogelijkheden voor een one tier board, tegenstrijdig belang, aansprakelijkheid, wat te doen wanneer bestuurders of toezichthouders niet aanwezig zijn en beperking van het meervoudig stemrecht.

Het goede nieuws: je hoeft niet op stel en sprong je statuten te wijzigen. Sommige zaken mag je bij een volgende statutenwijziging aanpassen of moeten binnen 5 jaar geregeld zijn. Maar, zegt Rosanne, de nieuwe wet is wel een goede aanleiding om je statuten nog eens door te lopen en up to date te maken, zeker als de laatste statutenwijziging al een tijdje geleden is. Benut de gelegenheid om te kijken of de statuten nog aansluiten bij hoe jullie in de toekomst willen werken.Duizelt het al?

Begin dan eens bij ons handige boekje: Bestuur, Advies en Toezicht voor bewonersbedrijven. Hierin zetten we de overeenkomsten en verschillen van deze rollen op een rij en geven we tips voor het maken van een keuze hierin en hoe een en ander goed te organiseren. Of kijk het webinar terug via deze link. Aan het einde vind je een beknopte checklist rondom de nieuwe wet.

Eerder deelden we ook al dit praktische artikel op onze website: https://www.knhm.nl/wet-bestuur-en-toezicht-rechtspersonen-wbtr-een-praktische-checklist/

Heb je nog vragen? Neem contact met ons op!