ANBI status

Katalys is ANBI gecertificeerd. Dit betekent dat wij gezien worden als een van Algemeen Nut Bijdragen de Instelling. De Belastingdienst verplicht iedere ANBI gecertificeerde instelling om per 1 januari 2014 een aantal gegevens openbaar te maken om de transparantie van de ANBI te verhogen en deze niet uit te hollen

De naamswijziging van KNHM foundation naar Katalys op 29 augustus 2023 heeft inhoudelijk geen invloed op het beleidsplan. Het plan is nog steeds geldig voor onze organisatie onder de nieuwe naam.

Beloningsbeleid

Katalys kent in zijn geheel geen (vacatie)vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen of het begeleiden van burgerinitiatieven. Wel krijgen bestuursleden/vrijwilligers een vergoeding voor reis- en verblijfkosten en eventuele andere kosten. De medewerkers van het bureau worden beloond volgens de arbeidsvoorwaardenregeling van Arcadis Nederland BV.

Doelstelling

Wat doen wij: Katalys ondersteunt mensen met een plan voor hun omgeving om hun buurt, wijk, dorp of stad te verbeteren. Onze begeleiding richt zich op bewoners die zelf hun plan willen realiseren ter verbetering van hun leefomgeving. Dat houdt in dat het initiatief bijdraagt aan sociale binding en/of ontmoeting. Ook begeleiden wij bewoners die actief willen participeren in besluitvorming. Dit doen we met inzet van kennis (ook workshops), procesbegeleiding en ons krachtig netwerk in combinatie met onze samenwerkingspartner Arcadis.

Onze missie is om bewonersinitiatieven te versterken. Actieve bewoners brengen beweging in hun leefomgeving. Als zij omgeven worden door bevlogen professionals, dan worden hun plannen sneller gerealiseerd. Dan kan er worden gepland, gebouwd, gewerkt, gedeeld en genoten. Als netwerk van professionals ondersteunen wij bewonersinitiatieven op punten waar zij spaak lopen zoals (maar niet alleen) het werven van vrijwilligers, het opstellen van een plan van aanpak, bij contact met gemeentes en het versterken van hun financieel plan.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

In ons jaarbericht op naam van KNHM foundation (vanaf 29 augustus 2023 Katalys) staat een overzicht van de uitgevoerde projecten per jaar. Hierin vind je verhalen van inspirerende bewonersinitiatieven, het jaar in cijfers en een vooruitblik.

Financiële verantwoording

Onze financiële gegevens staan in onze gecontroleerde jaarrekening. De meest recente jaarrekening op naam van KNHM foundation (vanaf 29 augustus 2023 Katalys) is hieronder in te zien.

Katalys - Beeld-anbi-algemeen-nut-beogende-instelling-1-1280x1024

Gegevens van Katalys

Naam: Stichting Koninklijke Katalys

RSIN/Fiscaalnummer: 0018.29.993

KvKNummer: 40119290

Postadres: Postbus 33, 6800 LE Arnhem

Bezoekadres: Beaulieustraat 22, 6814 DV Arnhem

Telefoonnummer: 026-4455146

Internet: www.katalys.nl

E-mailadres: info@katalys.nl

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Ahmed Marcouch

Penningmeester: Marjan Trompetter

Secretaris: Harry Draai

Bestuurslid: Harm Albert Zanting

Bestuurslid: Peter Blonk

Bestuurslid: Riëtte Blacquière

Bestuurslid: Edith van Klink