Katalys - orange-figure-13

‘Alles stoppen we terug in de wijk’

In 2016 moest de Hagendoornschool in Almelo door teruglopend leerlingenaantal gesloten worden. Het schoolgebouw staat in een oude volksbuurt, de Goossenmaat. Buurtbewoners Jeannette Tijhof, André Jansen en Liesbeth Krol trokken zich het lot van de leegstaande school aan. Ze waren bang voor verloedering, maar zagen ook mogelijkheden voor verschillende initiatieven om het gebouw te behouden als een plek waar iedereen zich thuis voelt.

Bewoners zijn de verbindende kracht

Binnen twee jaar groeide het initiatief uit tot een volwaardig bewonersbedrijf, waar onder andere een fysiotherapiepraktijk is gevestigd, een fotograaf, Buurtzorg, het Leger des Heils en verschillende pilots van de gemeente. De bewoners vormen de verbindende kracht binnen de school en met de wijkbewoners: zij hebben de rol van gastheer/vrouw en zorgen voor het gebouw zelf.

“Er is zoveel vraag vanuit verschillende organisaties dat we plek tekort komen en er sommigen op de wachtlijst staan”, vertelt Jeannette in het Almeloos Weekblad. “Maar voor de buurtkamer in het midden van het pand hebben we natuurlijk wel een plek vrijgehouden”, geef ze lachend aan.

KNHM Participaties investeert in De Hagedoorn

Ondertussen is de verkoopovereenkomst van het pand getekend, waardoor het Bewonersinitiatief De Hagedoorn nu de nieuwe eigenaar is geworden. KNHM Participaties is een van de investeerders van het initiatief. “Het initiatief is gericht op het vergroten van zelfregie en eigen verantwoordelijkheid van de bewoners. Dat zijn ambities waarin wij ons kunnen vinden”, legt Saskia van Alphen van KNHM Participaties uit. “Verder sluit het initiatief aan op de behoefte van hun wijkgenoten: laagdrempelige voorzieningen voor mensen met een kleine beurs. Doordat zij organisaties in de Hagedoorn verzamelen die deze diensten aanbieden en er veel ruimte is voor ontmoetingen, versterkt dit de sociale cohesie onder bewoners.”

Buurt opkrikken

De ondertekening van de verkoopovereenkomst was een feestelijk moment. Jeannette vertelt in Tubantia: “Nu we eigenaar van het gebouw zijn, kunnen we de ruimtes zelf verhuren. Alles stoppen we terug in de wijk. En zo kunnen we de buurt opkrikken”. Ook burgemeester Arjen Gerritsen toont zich tevreden in het artikel: “Deze mensen wíllen het zelf en kúnnen het zelf. Als gemeente hebben we daar alle vertrouwen in. Onze relatie zit in mensen, niet in stenen”, benadrukt hij.

De Hagedoorn wil zich verder ontwikkelen tot een bruisende ontmoetingsplek waar iedereen zich welkom voelt en mee kan doen. Het florerende tweede leven van het schoolgebouw is daarmee een mooi voorbeeld van bewonersparticipatie.