Katalys - green-arrow-08

Advies

Heb je een plan voor je dorp of buurt: meer groen, meer contact tussen buurtgenoten of een oud schoolgebouw ombouwen tot woningen? Naast plezier in samenwerken met je medebewoners komen vaak ook tegenvallers op je pad. Advies van Katalys is dan een welkome vorm van ondersteuning. Onze toegewijde adviseurs, uit heel Nederland en als vrijwilligers aan ons verbonden, denken met je mee. Ze motiveren, inspireren en zetten hun netwerk in. Samen zet je de volgende stap.

Advies van experts, dichtbij en betrokken

Loopt het project niet soepel of stagneert het zelfs? Deskundige adviseurs van Katalys denken met je mee over oplossingen. Met hun achtergrond als architect, financieel expert, bestuurder, jurist, (communicatie)adviseur of ambtenaar weten ze hoe de hazen lopen en kunnen ze jullie behoeden voor valkuilen. Je kunt een beroep doen op ons landelijk bureau, maar ook op het adviesteam in je eigen provincie. De adviseurs – vrijwilligers, net als jullie zelf – komen langs voor een persoonlijk gesprek. Met hun kennis, netwerk en praktische tips staan ze jullie vervolgens bij zolang daar behoefte aan is. Ze nemen het roer niet over, maar staan naast jullie. Op een informele en gelijkwaardige manier brengen jullie samen het einddoel dichterbij.

Met dit soort vragen weten adviseurs van Katalys raad

 • Hoe maken we een plan van aanpak?
 • Hoe betrek ik andere partijen bij onze plannen en hoe trekken we ze over de streep?
 • Hoe komen we aan vrijwilligers?
 • Hoe krijgen we de financiering rond? En de exploitatie?
 • Waar vinden we een onafhankelijke partij die meedenkt bij ons project?
 • Hoe krijg ik de gemeente aan boord met ons bewonersinitiatief?
 • Met welke lokale ontwikkelingen moeten we rekening houden?

Ook voor technische of juridische vragen

Op specialistische vragen hebben we ook een antwoord. Katalys werkt nauw samen met advies- en ingenieursbureau Arcadis, waarmee wij vanuit de historie verbonden zijn. Arcadis en Katalys komen namelijk beide voort uit de in 1888 opgerichte Vereniging Nederlandsche Heidemaatschappij.

Als het gaat om landschapsinrichting, ontwerp en onderhoudsplanning van gebouwen of het opstellen van een business case voor lokale duurzame energie, schakelen we adviseurs van Arcadis in. Ook deze experts – landschapsarchitecten, bouwkundigen, kostendeskundigen, juristen, ontwerpers, ecologen of hydrologen – komen kosteloos in actie als blijk van maatschappelijke betrokkenheid van Arcadis.

Voor juridische of fiscale vragen doen we een beroep op onze juridische partner Dirkzwager.

Wanneer kunnen we jullie adviseren?

We kunnen bewonersinitiatieven ondersteunen die in elk geval hieraan voldoen:

 • Jullie plan is gericht op contacten en verbinding van de buurt.
 • Het gaat om een openbare, fysieke plek waar in principe iedereen welkom is óf het is gericht op een urgent woonprobleem voor specifieke doelgroepen.
 • Het is een plan voor en door buurtbewoners.
 • Katalys heeft een inhoudelijk toegevoegde waarde.
 • Initiatiefnemers voeren het project zelf uit, eventueel met hulp van derden.

Wil je ons persoonlijk wat vragen over onze mogelijkheden voor jullie initiatief?

Mail of bel een van onze contactpersonen voor adviestrajecten:

Yvonne Rosloot
Gelderland, Zuid-Holland
yvonne.rosloot@katalys.nl
06 270 618 56


Pieter Rozema
Drenthe, Flevoland, Limburg, Zeeland
pieter.rozema@katalys.nl
06 270 607 42


Monique Melchers
Friesland, Groningen, Noord-Brabant, Utrecht
monique.melchers@katalys.nl
06 270 620 07


Karel Rietdijk
Noord-Holland
karel.rietdijk@katalys.nl
06 290 230 30


Hans van Vroonhoven
Overijssel
hans.vanvroonhoven@arcadis.com
06 270 600 32

Workshops, trainingen en bijeenkomsten

Meerdere keren per jaar organiseren we bijeenkomsten – online of op locatie – over onderwerpen waar je vragen over hebt als je samen aan de slag gaat, zoals financiën, vrijwilligerswerving, contact met de gemeente, communicatie en organisatie. Wij bundelen vragen en ervaringen van initiatiefnemers zodat je kunt leren van elkaar en van onze experts. Met de gratis workshops en trainingen van Katalys blijft je (praktische) kennis up-to-date.