Geschikt voor management en afdelingen die de eerste stappen willen maken m.b.v. Lean Six Sigma.

In house training
Duur: 2 dagdelen
Groepsgrootte: 8-12 personen

Een training die u laat kennismaken met de Lean (en) Six Sigma methodieken. Aan de hand van sprekende voorbeelden worden de uitgangspunten die liggen onder Lean (en) Six Sigma zichtbaar en begrijpelijk gemaakt. Na deze training bent u in staat om te bepalen hoe u Lean (en) Six Sigma wilt gebruiken. Om meteen al profijt te hebben van deze kennismaken worden belangrijke tools getraind die u meteen kunt toepassen om procesperformance te verbeteren. De volgende onderwerpen komen o.a. aan de orde:

  • Waste (verspilling) opsporen in uw bedrijfsprocessen
  • Reductie van doorlooptijden en overbodige voorraad door het creëren van Flow in een proces
  • Hoe variatie in kwaliteit verspilling veroorzaakt
  • DMAIC (acronym voor de verschillende stappen in een Lean Six Sigma Project)
  • VOC (Voice of the Customer, hoe kunnen we onze dienst of product afstemmen op de klanten)
  • Zicht op waarde creatie in processen d.m.v het maken van een eenvoudige Value Stream Map (overzicht van  een proces waar waardecreatie en verspilling zichtbaar worden)
  • 5S (een Lean manier op de werkplek in te richten waardoor efficiënter en gemakkelijker gewerkt kan worden)
  • Hoe concrete Lean Six Sigma projecten te kiezen en te starten
  • Verschillende manieren om verbeteren met Lean Six Sigma structureel in te voeren.

Illustratie d.m.v. een game. Het leereffect is hiermee erg hoog. In de training is voldoende ruimte voor discussie om de theorie te vertalen naar de eigen praktijk. Na de training bent u in staat om zelf de eerste stappen voor verbetering te nemen. Tevens kunt u uw omgeving uitleggen wat Lean Six Sigma inhoudt en kan doen.