Praktische Lean Six Sigma Green Belt Training

Katalys brengt een Green Belt training uit de praktijk voor dienstverlening en service.

Inhouse Training
Duur: 8 sessies van 5 uur
Omvang trainingsgroep: minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers

Katalys brengt een praktische Green Belt training waarmee u echt uit de voeten kunt. De duur van de training is 8 sessies van 5 uur en traint u zo praktisch mogelijk in het continu verbeteren met Lean Six Sigma. Lean filosofie en tooling komen uitgebreid aan bod, aangevuld met Six Sigma elementen waardoor de deelnemer met een goed gevulde toolbox de training verlaat. De behandelde onderwerpen in de training zijn gebaseerd op ervaring met honderden projecten in de dienstverlening en service.

De aanpak
Op basis van jarenlange ervaring is deze training zo samengesteld dat deze alle elementen bevat welke onmisbaar zijn voor een succesvolle Lean Six Sigma Green Belt. Lean en Six Sigma tools en denkwijze worden op aansprekende wijze gecombineerd en in de training ingeoefend. Verder zijn praktische handvatten opgenomen voor toepassingen in de transactionele (service) omgeving. Deelnemers kunnen projecten waar zij aan werken inbrengen in de training zodat het leereffect en praktische toepasbaarheid van het geleerde optimaal wordt.

Training programma
De 8 sessies kunnen wekelijks of twee-wekelijks gegeven worden, afhankelijk van de situatie in het bedrijf en de loop van de projecten van de deelnemers. Er wordt gezorgd voor een optimaal resultaat in pojecten.

Voorwaarden deelnemers voor training: 

  • Bij voorkeur leiden de deelnemers tijdens de trainingsperiode een Lean Six Sigma project
  • Deelnemers zijn in staat om een team te leiden, kunnen enthousiasmeren en zijn resultaatgericht
  • Deelnemers hebben affiniteit met deelnemen aan veranderprojecten en analytisch werken

Praktische randvoorwaarden
Deelnemers gaan tijdens de training gebruikmaken van laptops, Excel, PowerPoint en MiniTab. Indien de deelnemer niet over deze middelen beschikt helpt Katalys bij de verwerving daarvan.

Diplomering – Certificering:
Na afloop van de training vindt een toets plaats waarin de deelnemer wordt getoetst op theoretische kennis van Lean Six Sigma op Green Belt niveau. Bij voldoende resultaat ontvangt de Green Belt een verklaring (theorie certificaat) dat de theorietoets met goed gevolg is afgelegd.

Green Belt Certificatie (dit is een praktijk certificering) vindt plaats na het succesvol uitvoeren van één Lean Six Sigma project. Katalys geeft hierbij coaching op maat om de projecten daadwerkelijk succesvol te volbrengen.

Als u een in-house Green Belt programma overweegt, neem dan contact op voor een oriënterend gesprek.