Deze training is vooral geschikt voor Black- en Green Belts bij wie de kennis of  het enthousiasme wat is weg gezakt.

Inhouse training
Duur: 6 dagdelen, is deels afhankelijk van de behoefte
Groepsgrootte: 8-12 personen

Een driedaagse training die ingaat op de essentie van Lean Six Sigma en het werken met Lean Six Sigma tools waar je echt iets mee kunt. Er wordt aandacht besteed aan de opzet van een Lean Six Sigma traject en de omgeving daarvan, de analyse naar de oorzaken van het probleem, en het vinden van een oplossing. De kennis over en vaardigheid met het statistische pakket Minitab wordt op aansprekende wijze opgefrist met oefeningen en vooral toegankelijk gemaakt, zodat de analyses ook echt helpen om een oplossing te vinden.