Lean Six Sigma maakt het werken gemakkelijker

Met behulp van Lean en Six Sigma (de combinatie wordt vaak als Lean6Sigma geschreven) wordt samen met management enerzijds en werkvloer anderzijds het verbeterpotentieel en de problematiek snel helder gemaakt.

Door op zoek te gaan naar stappen in het proces die weinig of geen waarde toevoegen kunnen verbazingwekkende versnellingen in een proces worden bereikt. Dit werkt zowel in een kantoor omgeving als in de productie. Als de output van een proces niet contstant is het is niet duidelijk waardoor, dan kan d.m.v. diepere analyses de oorzaken worden gevonden en het probleem opgelost.

Door de open aanpak wordt iedereen enthousiast gemaakt om continu te verbeteren omdat het toepassen van met name Lean op de werkvloer het werk gemakkelijker en leuker maakt.