Green Belt training uit de praktijk voor dienstverlening en service.

Inhouse Training
Duur: 8 avonden, van 16:30 uur tot 21:00 uur
Omvang trainingsgroep: minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers

Katalys brengt een praktische Green Belt training waarmee u echt uit de voeten kunt. De duur van de training is 8 avonden en traint u zo praktisch mogelijk in het continu verbeteren met Lean Six Sigma. Lean filosofie en tooling komen uitgebreid aan bod. Dit wordt aangevuld met Six Sigma elementen waardoor de deelnemer met een goed gevulde toolbox de training verlaat. De behandelde onderwerpen in de training zijn gebaseerd op ervaring met tientallen projecten in de dienstverlening en service.

De aanpak

Deze training bevat alle elementen welke onmisbaar zijn voor een succesvolle Lean Six Sigma Green Belt. Lean en Six Sigma tools en denkwijze worden op aansprekende wijze gecombineerd en in de training ingeoefend. Verder zijn praktische handvatten opgenomen voor toepassingen in de transactionele (service) omgeving. Deelnemers kunnen projecten waar zij aan werken inbrengen in de training zodat het leereffect en praktische toepasbaarheid van het geleerde optimaal wordt.

Training programma

De training is opgebouwd uit 8 avonden. In deze blokken zijn de modules opgenomen voor de verschillende Lean en Six Sigma elementen, evenals praktische oefeningen en toepassingen. Aanbevolen temporisering: 1 avond per 2 weken.

Voorwaarden deelnemers voor training: 
  • Bij voorkeur leiden de deelnemers tijdens de trainingsperiode een Lean Six Sigma project
  • Deelnemers zijn in staat om een team te leiden, kunnen enthousiasmeren en zijn resultaatgericht
  • Deelnemers hebben affiniteit met deelnemen aan veranderprojecten en analytisch werken

Praktische randvoorwaarden
Deelnemers gaan tijdens de training gebruikmaken van laptops, Excel, PowerPoint en MiniTab. Minitab is downloadable als trial version. Installatie en gebruik gebeurt tijdens de training.

Diplomering – Certificering:

Na afloop van de training vindt een toets plaats waarin de deelnemer wordt getoetst op theoretische kennis van Lean Six Sigma op Green Belt niveau. Bij voldoende resultaat ontvangt de Green Belt een verklaring (theorie certificaat) dat de theorietoets met goed gevolg is afgelegd. Het examen is gebaseerd op de ‘body-of-knowledge’ van ASQ (American Society of Quality), de wereldwijde Lean Six Sigma standaard.
Green Belt Certificatie (dit is een praktijk certificering) vindt plaats na het succesvol uitvoeren van één Lean Six Sigma project. Katalys geeft hierbij coaching op maat om de projecten daadwerkelijk succesvol te volbrengen.

Als u een in-house Green Belt programma overweegt, neem dan contact op voor een oriënterend gesprek.